วิธีเพิ่มค่า TXT Record สำหรับ Google Search Console ใน Plesk

ในการใช้งาน Google Search Console ทาง Google จะให้ค่า TXT Record มา ซึ่งผู้ใช้จะต้องนำค่าที่ได้มานั้นไปใส่ในส่วนของ DNS Setting

สำหรับผู้ใช้ Control Panel: Plesk มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ Websites & Domains => เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ => DNS Settings

3. ในหน้า DNS Settings คลิกที่ปุ่ม Add Record 

4. ในหน้า Add a Resource Record to the Zone ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Record Type: เลือก TXT
  • TXT Record: ใส่ค่า TXT Record ที่ Google ส่งมาให้

คลกที่ปุ่ม OK

5. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Update ดังภาพ

6. ค่า TXT Record จะถูกเพิ่มเข้าไป ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles