วิธีเพิ่มค่า TXT Record สำหรับ Google Search Console ใน Plesk

ในการใช้งาน Google Search Console ทาง Google จะให้ค่า TXT Record มาให้เรานำไปตั้งค่าที่โดเมนเพื่อพิสูจน์ว่าโดเมนที่เรากำลังเพิ่มเข้า Google Search Console นั้นเป็นของเราจริงโดยผู้ใช้จะต้องนำค่าที่ได้มานั้นไปใส่ในส่วนของ DNS Setting

สำหรับผู้ใช้ Control Panel: Plesk มีขั้นตอนการทำ ดังนี้
สำหรับผู้ใช้ DirectAdmin คลิกที่นี่

ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https:// ชื่อโดเมนของคุณ:8880  ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ Websites & Domains => เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ

คลิกที่ DNS Settings

คลิกที่ Add Record เพื่อเพิ่มค่า TXT

ในหน้า Add a Resource Record to the Zone ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Record Type: เลือก TXT
  • TXT Record: ใส่ค่า TXT Record ที่ Google ส่งมาให้

คลิกที่ปุ่ม OK

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Update เพื่ออัปเดตค่า DNS ที่เพิ่มเข้าไป หากไม่ต้องการอัปเดตให้กดที่ปุ่ม Revert ดังภาพ

ค่า TXT Record จะถูกเพิ่มเข้าไป ดังภาพ

เมื่อเพิ่มค่าเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่ Google Search Console เพื่อทำการกด Verify โดเมน หาก Google แจ้งว่ายังตรวจค่า TXT ไม่พบกรุณารอประมาณ 4 ชั่วโมงแล้วลองใหม่อีกครั้ง หากยังพบปัญหาอยู่กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราให้ช่วยตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เมื่อพบว่าค่า TXT ถูก Verify เรียบร้อยแล้วก็ให้ดำเนินการต่อได้ตามขั้นตอน วิธีเพิ่มเว็บไซต์เข้า Google Search Console ได้เลยนะคะ

Was this article helpful?

Related Articles