วิธีการใช้งาน Autoresponders

Autoresponders คือ การตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติ เมื่อมี E-mail เข้ามาใน E-mail Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติไปยัง E-mail ที่ได้ทำการส่งเข้ามา เพื่อให้ผู้ส่งได้ทราบว่า E-mail ได้ส่งถึงปลายทางแล้ว

คุณสามารถใช้งาน Autoresponders ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขี่นตอนการทำ ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

วิธีการสร้าง Autoresponders

1.เลือก Autoresponders

2. เลือก Create New Autoresponder

3. กรอก E-mail ที่ต้องการสร้างข้อความตอบรับอัตโนมัติ(Responder Address) และระบุข้อความตอบรับอัตโนมัติ(Responder Message) ในช่อง Send a CC to: จะส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติไปที่ E-mail นี้ด้วย (จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้) จากนั้นคลิก Create

วิธีการแก้ไข Autoresponders

1.เลือก Autoresponders

2.เลือก Modify จาก E-mail Account ที่ต้องการ

3. สามารถแก้ไขข้อมูลข้อความตอบรับอัตโนมัติได้(Responder Message) จากนั้นกดปุ่ม Modify

วิธีการลบ Autoresponders

1. เลือก Autoresponders

2.เลือก E-mail Account ที่มีข้อความอัตโนมัติที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete Selected

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?