วิธีส่งอีเมลใน Webmail ของ Business Email

วิธีการส่งอีเมลใน Webmail ของ Business Email สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. คลิกที่ Compose หากไม่ต้องการแสดงชื่อผู้ส่งให้คลิกที่ ลูกศรลงดังภาพ จากนั้นคลิกที่ Hide names

5. ให้พิมพ์ชื่ออีเมลของผู้รับที่ช่อง To หากต้องการส่งมากกว่า 1 คนให้ใส่เครื่องหมายลูกน้ำ “,” คั่นระหว่างเมล

หากต้องการส่งไปหาผู้รับที่อยู่ใน Address Book ให้คลิกที่คำว่า To จากนั้นเลือกอีเมลของผู้รับ แล้วคลิกที่ Select

หากต้องการลบอีเมลของผู้รับให้คลิกที่

6. ที่ Subject ให้ใส่ชื่อเรื่อง

7. ใส่ข้อความจดหมาย หากต้องการแทรกรูปให้คลิกที่ หรือหากต้องการแทรกลิงค์ให้คลิกที่ หรือแทรกไฟล์ ให้คลิกที่คำว่า Attachments เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Send ดังภาพ

8. สามารถดูอีเมลที่ส่งไปแล้วได้ที่ Mail => Sent Objects => เลือกอีเมลที่ต้องการดู ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles