วิธีการ Reply Mail ใน Webmail ของ Business Email

สำหรับการตอบกลับหรือ Reply อีเมลที่ส่งเข้ามานั้น ข้อมูลบางส่วนจะถูกเพิ่มเข้ามาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งได้แก่

  • ชื่อผู้ส่งและชื่อผู้รับทั้งหมด
  • ชื่อเรื่อง โดยจะมีคำนำหน้าว่า Re: …ชื่อเรื่อง…

สำหรับวิธี Reply กลับมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. คลิกที่ Mail => Inbox

4. การ Reply มีให้เลือก 2 วิธี

วิธีที่ 1

เลือกอีเมลที่ต้องการ Reply => คลิกที่รูป

ใส่ข้อความจากนั้นให้คลิกที่ปุม Send เพื่อส่งเมล

วิธีที่ 2

เลือกอีเมลที่ต้องการ => คลิกที่

พิมพ์ข้อความ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Reply เพื่อส่ง

เมื่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ Your reply has been sent ดังภาพ

 

 

Was this article helpful?

Related Articles