วิธีเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้ใน Webmail ของ Business Email

เจ้าของบัญชีอีเมลสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ http://webmail.ชื่อโดเมนของคุณ จากตัวอย่างขอใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th
http://webmail.sandbox.in.th

2. ใส่บัญชีอีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Sign in

3. คลิกที่ เลือก My contact data

4. ใส่รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

Was this article helpful?

Related Articles