วิธีการใช้งาน Forwarders

E-mail Forwarder คือ การกำหนดให้ E-mail ที่ส่งมายัง E-mail Address หนึ่งถูกส่งต่อไปยัง E-mail Address อื่นๆ ได้แบบอัตโนมัติ เช่น E-mail ที่ถูกส่งมายัง youruser@yourdomain.com จะถูกส่งต่อไปยัง hostatom@hostatom.com ได้โดยทันที

ซึ่งคุณสามารถใช้งาน Forwarders ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

การสร้าง E-mail Forwarder

1. เลือกเมนู Forwarders

2. คลิกที่ CREATE E-MAIL FORWARDER

3. CREATE  FORWARDER

  • ระบุข้อมูลว่าต้องการให้ Forwarder จาก E-mail ไหน(ในกรอบหมายเลข (1) ช่อง Forwarder Name)
  • ไปยัง E-mail ไหน(ในกรอบหมายเลข (2) ช่อง Destination Email)
  • ซึ่งหากต้องการ Forwarding มากกว่า 1 โดเมน สามารถคลิกที่ +Add  และเพิ่มโดเมนเข้าไป
  • จากนั้นเลือก CREATE

4. หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผล ดังภาพ

การลบ E-mail Forwarder

1. เลือกเมนู Forwarders

2. เลือก E-mail Forwarder ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

3. จะแสดงผลดังภาพขึ้นมา (เป็นการถามย้ำเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่าเราต้องการลบหรือไม่) จากนั้นคลิก DELETE

Was this article helpful?

Related Articles