วิธีแก้ปัญหา Email ไม่เรียงลำดับตามวันที่ใน Roundcube

สำหรับผู้ใช้งาน Webmail อาจพบปัญหาอีเมลที่อยู่ใน Inbox ไม่เรียงลำดับวันที่ ทำให้ไม่สามารถหาอีเมลที่ต้องการเจอ

ปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการตั้งค่าให้อีเมลใน Inbox เรียงลำดับวันที่ ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้

ทำการเช็ค Control Panel ของคุณก่อนว่าเป็นอะไร ระหว่าง Plesk หรือ DirectAdmin

  • หากเป็น Plesk เวลาเข้าเว็บเมล Rouncube ให้เข้าใช้งานอีเมลให้พิมพ์ webmail. แล้วตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ยกตัวอย่างเช่น webmail.yourdomain.com
  • หากเป็น DirectAdmin เวลาเข้าเว็บเมล Rouncube ให้เข้าใช้งานอีเมลให้พิมพ์ ชื่อเว็บ/webmail เช่น http://yourdomain.com/webmail 

1. ระบบจะเข้าสู่หน้าล็อกอิน ให้ใส่ username กับ password อีเมลที่สร้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม Login

2.  คลิกที่ Option

3. ที่ List options ทำการตั้งค่าดังนี้

  • Sorting column: ให้เลือก Sent Date

  • Sorting Order เลือก Descending

4. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles