วิธีแก้ปัญหาอีเมลไม่เรียงลำดับตามวันที่ใน Roundcube Webmail

Troubleshoot emails not sorting date Roundcube

สำหรับผู้ใช้งาน Webmail อาจพบปัญหาอีเมลที่อยู่ใน Inbox ไม่เรียงลำดับวันที่ ทำให้ไม่สามารถหาอีเมลที่ต้องการเจอ ปัญหานี้สามารถแก้ไขโดยการตั้งค่าให้อีเมลใน Inbox เรียงลำดับวันที่ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Options

เลือก Sorting column เป็น Sent date

เลือก Sorting order เป็น descending จากนั้นคลิกที่ Save

Was this article helpful?

Related Articles