วิธีการใช้งาน Vacation Messages

Vacation Messages คือ การตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติ เมื่อมี E-mail เข้ามาใน E-mail Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติไปยัง E-mail ที่ได้ทำการส่งเข้ามา โดยสามารถตั้ง วัน/เวลาเริ่มต้น และวันเวลาสิ้นสุด เช่น เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ เป็นระยะเวลาหลายวัน เราสามารถส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่งให้ทราบว่า ขณะนี้เราไม่สามารถตอบ E-mail กลับได้เนื่องจากไปต่างประเทศ และจะกลับมาในวันที่กำหนด ระบบจะส่งข้อความไปแจ้งผู้ที่ส่ง E-mail มาหาเรา ตามวันที่เราตั้งค่าไว้

การตั้งค่า Vacation Messages มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

การสร้าง Vacation Messages

1.  เลือก Vacation Messages

2. เลือก SET VACATION MESSAGE

3. Create Vacation Message

  • กรอก E-mail ที่ต้องการสร้างข้อความตอบรับอัตโนมัติ (Vacation Account)
  • ระบุข้อความ  Autoreply  (Subject Prefix)
  • ระบุวัน/เวลาเริ่มต้น (Vacation Start)
  • และระบุวัน/เวลาสิ้นสุด (Vacation End)
  • ระบุข้อความตอบรับอัตโนมัติ (Vacation Message)
  • จากนั้นคลิก CREATE

วิธีแก้ไข Vacation Messages

1. เลือก Vacation Messages

2. เลือก Modify จาก E-mail Account ที่ต้องการ

3. สามารถแก้ไขข้อมูลข้อความตอบรับอัตโนมัติได้ (Vacation Message) ตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม MODIFY

วิธีการลบ Vacation Messages

1. เลือก Vacation Messages

2. เลือก E-mail Account ที่มีข้อความอัตโนมัติที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete Selected

Was this article helpful?

Related Articles