วิธีการใช้งาน Vacation Messages

Vacation Messages คือ การตั้งค่าข้อความตอบรับอัตโนมัติ เมื่อมี E-mail เข้ามาใน E-mail Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งข้อความตอบรับอัตโนมัติไปยัง E-mail ที่ได้ทำการส่งเข้ามา โดยสามารถตั้ง วัน/เวลาเริ่มต้น และวันเวลาสิ้นสุด เช่น เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ เป็นระยะเวลาหลายวัน เราสามารถส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่งให้ทราบว่า ขณะนี้เราไม่สามารถตอบ E-mail กลับได้เนื่องจากไปต่างประเทศ และจะกลับมาในวันที่กำหนด ระบบจะส่งข้อความไปแจ้งผู้ที่ส่ง E-mail มาหาเรา ตามวันที่เราตั้งค่าไว้

การตั้งค่า Vacation Messages มีขั้นตอนการทำต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

การสร้าง Vacation Messages

1.เลือก Vacation Messages

2. เลือก Set Vacation Message

3.กรอก E-mail ที่ต้องการสร้างข้อความตอบรับอัตโนมัติ (Vacation Account) และระบุข้อความตอบรับอัตโนมัติ (Vacation Message) ระบุวัน/เวลาเริ่มต้น (Vacation Start) และวัน/เวลาสิ้นสุด (Vacation End) จากนั้นคลิก Create

วิธีแก้ไข Vacation Messages

1. เลือก Vacation Messages

2. เลือก Modify จาก E-mail Account ที่ต้องการ

3. สามารถแก้ไขข้อมูลข้อความตอบรับอัตโนมัติได้ (Vacation Message) ตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Modify

วิธีการลบ Vacation Messages

1. เลือก Vacation Messages

2.เลือก E-mail Account ที่มีข้อความอัตโนมัติที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete Selected

 

Was this article helpful?

Related Articles