วิธีเพิ่ม/ลดจำนวนการส่งเมลของแต่ละบัญชีใน DirectAdmin

คุณสามารถกำหนดจำนวนการส่งเมลของแต่ละบัญชีได้อย่างอิสระ แต่จะไม่เกินกำหนดอัตราการส่งโดยรวมของทั้ง user ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ + ในบัญชีอีเมลที่ต้องการปรับจำนวนการส่งเมล

คลิกที่ Change Limits

กำหนดจำนวนการส่งเมลใน Send Limit ตามที่ต้องการ (ไม่ควรเกิน 200 ฉบับต่อวัน เพื่อป้องกันการส่ง spam) จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าจำนวนการส่งเมลได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles