วิธีจำกัดอัตราการส่ง E-Mail ของแต่ละ account ใน DirectAdmin

การตั้งค่าอัตรการส่ง E-Mail ของแต่ละ account คุณสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ แต่จะไม่เกินกำหนดอัตราการส่งโดยรวมของทั้ง User ซึ่งสามารถดูขั้นตอนการตั้งค่าได้ดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2.เลือกเมนู E-Mail Accounts

3.คุณสามารถดู limit ของแต่ละ account ได้ที่ช่อง Sent

4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง limit ให้คลิก Change ของ account ที่ต้องการ

5. จะสามารถกำหนด limit ได้ตามที่ต้องการ แต่ไม่เกินที่ระบบกำหนดไว้ จากนั้นคลิก Modify

6. ระบบจะแสดงผลการแก้ไขให้ ดังรูป

 

Was this article helpful?

Related Articles