วิธีการตั้งค่าอัตราการส่ง E-mail ของแต่ละบัญชีใน DirectAdmin

การตั้งค่าอัตรการส่ง E-Mail ของแต่ละ account คุณสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ แต่จะไม่เกินกำหนดอัตราการส่งโดยรวมของทั้ง User ซึ่งสามารถดูขั้นตอนการตั้งค่าได้ดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. เลือกเมนู E-Mail Accounts

3. คุณสามารถดู limit ของแต่ละ account ได้ที่ช่อง Sent

4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง limit มีขั้นตอนดังนี้

4.1 ให้คลิกเครื่องหมาย Change ของ account ที่ต้องการ

4.2 คลิกที่ Change Limits ของ account ที่ต้องการ

5. จะสามารถกำหนด limit ได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกิน 200 ฉบับต่อวัน เพื่อป้องกันการส่ง Spam จากนั้นคลิก SAVE

6. ระบบจะแสดงผลการแก้ไขให้ ดังรูป เป็นการระบุว่าขณะนี้บัญชี Email นี้สามารถส่งได้ 50 E-mail ต่อวัน จากนั้นคลิก Exit เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles