วิธีเพิ่ม/ลดจำนวนการส่งเมลของแต่ละบัญชีใน DirectAdmin

Mail-DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลดจำนวนการส่งเมลให้กับบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ + ในบัญชีอีเมลที่ต้องการปรับจำนวนการส่งเมล

คลิกที่ Change Limits

กำหนดจำนวนการส่งเมลใน Send Limit ตามที่ต้องการ (ไม่ควรกำหนดจำนวนการส่งเมลเกิน 200 ฉบับต่อวัน เพื่อป้องกันการส่ง spam) จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าจำนวนการส่งเมลได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles