วิธี login เข้าใช้งาน DirectAdmin

Login DirectAdmin

DirectAdmin คือระบบบริหารจัดการ Web Hosting ที่มีแผงควบคุม (contorl panel) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า ปรับแต่งบัญชี Web Hosting ได้ง่ายๆ เช่นการเพิ่มโดเมน สร้างบัญชีอีเมล สร้างตารางฐานข้อมูล หรือการสำรองข้อมูลเว็บไซต์

โดยหลังจากเปิดบริการ Web Hosting กับเราผู้ใช้จะได้รับ URL, Username และ Password สำหรับ login เข้าใช้งาน DirectAdmin ผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้

เช่น
Control Panel URL: https://123.123.123.123:2222
Username: john
Password: ********
If your domain is available
you can access via: https://{$service_domain}:2222

ในการเข้าใช้งาน ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ชื่อเว็บของคุณตามด้วย:2222 เช่น https://sandbox.com:2222 (ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านชื่อโดเมนได้ อาจเป็นเพราะโดเมนอาจเพิ่งทำการจดทะเบียนได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงจึงยังอยู่ในขั้นตอน DNS Propagation ให้เข้าใช้งานผ่าน IP address ที่ได้รับทางอีเมลแทน เช่น https://123.123.123.123:2222)

หากพบกับ Error Your connection isn’t private (มักเกิดกับโดเมนยังไม่ได้ติดตั้ง SSL Certificate หรือเป็นการเข้าผ่าน IP address) ให้คลิกที่ Advance

คลิกที่ Continue to [ชื่อโดเมนหรือ IP address] (unsafe)

กรอก Username, Password ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Sign in

ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของ DirectAdmin ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles