วิธี Login เข้าใช้งาน DirectAdmin Control Panel

1. เปิด Web Browser Google Chrome , IE, Mozilla Firefox, Microsoft Edge หรือ อื่นๆ

เพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

  • สำหรับ    Google Chrome เปิด Web Browser พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ แล้วตามด้วย:2222 ตัวอย่างเช่น sandbox.in.th:2222  ดังภาพ

หลังจากนั้นคุณต้อง Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยกรองข้อมูล Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

  • สำหรับ IE  เปิด Web Browser พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ แล้วตามด้วย:2222 ตัวอย่างเช่น sandbox.in.th:2222 ดังภาพ

หลังจากนั้นคุณต้อง Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยกรองข้อมูล Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

  • สำหรับ Mozilla Firefox เปิด Web Browser พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ แล้วตามด้วย:2222 ตัวอย่างเช่น sandbox.in.th:2222 ดังภาพ

หลังจากนั้นคุณต้อง Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยกรองข้อมูล Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

สำหรับ Microsoft Edge เปิด Web Browser พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ แล้วตามด้วย:2222 ตัวอย่างเช่น sandbox.in.th:2222 ดังภาพ

หลังจากนั้นคุณต้อง Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยกรองข้อมูล Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

Was this article helpful?

Related Articles