วิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้ใน Microsoft 365

สำหรับผู้ใช้บริการ Office 365 (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Microsoft 365) สามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมลได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. พิมพ์ URL: portal.office.com เพื่อเข้าสู่หน้า admin ของ Microsoft 365

2.  ใส่บัญชี admin ของ Microsoft ซึ่งจะเป็น admin@ชื่อที่คุณตั้งขึ้น.onmicrosoft.com จากตัวอย่างขอใช้ชื่อ yourdomain.onmicrosoft.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

3. ใส่รหัสผ่าน คลิกที่ Sign in

4. ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Users => Active users จากนั้นคลิกที่บัญชีที่ต้องการเปลี่ยน

5. ที่แท้บ Account  => Username/E-mail คลิกที่ Manage username and email

6. คลิกที่

7. แก้ไขชื่อบัญชี เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Done

8. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Save changes

9. ระบบจะแสดงข้อความว่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles