วิธีลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox

คุณสามารถลบ E-mail เก่าออกจากกล่อง Inbox ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู E-Mail Accounts

3. เลือก Account ที่ต้องการลบ E-Mail

4. เลือกที่ปุ่ม Purge ก็จะเสร็จสิ้นการลบ E-Mail เก่าออกจากกล่อง Inbox

Was this article helpful?

Related Articles