วิธีลบเมลเก่าออกจาก inbox ใน DirectAdmin

Delete old mail DirectAdmin

หากต้องการลบเมลเก่าออกจาก Inbox ผ่าน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

ติ๊กถูกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบเมลเก่าออกจาก inbox

คลิกที่ Purge

เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการลบในหัวข้อ Folder เป็น Inbox และเลือกระยะเวลาของเมลที่ต้องการลบในหัวข้อ Period ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ PURGE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบเมลเก่าออกจาก inbox แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles