วิธีแก้ไข Custom Error Pages ใน DirectAdmin

Fix custom error pages DirectAdmin

Custom Error Pages คือระบบที่ใช้แสดงรายละเอียดเมื่อเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาด โดยผู้ใช้สามารถแก้ไข Custom Error Pages ใน Control Panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Custom Error Pages ในหมวด Advanced Features

คลิกที่ Edit ที่ Error Pages ที่ต้องการแก้ไข โดยแต่ละ Error Pages จะมีความหมายดังนี้

  • 401 Unauthorized – ไม่อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์นั้นๆ เพราะไม่มีตัวเข้ารหัส หรืออาจจะเกิดจากการใส่รหัสผ่านผิด
  • 403 Forbidden/Access Denied – ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น
  • 404 File Not Found – เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่ต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรืออาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด
  • 500 Internal Server Error – ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้ เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

กำหนดข้อความของ Error Page ที่ต้องการให้แสดง จากนั้นคลิกที่ Save File

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกไฟล์ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles