วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ใน DirectAdmin

Password change DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hello, (ชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวา

คลิกที่ Password

กำหนดรายละเอียดการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  • Current DirectAdmin Password – กรอกรหัสผ่านที่ใช้ในปัจจุบัน
  • Enter new password – กำหนดรหัสผ่านใหม่ที่จะเปลี่ยน
  • เลือกว่าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ส่วนไหน (แนะนำให้ติ๊กถูกทั้งหมด)
    • DirectAdmin Account – รหัสผ่านที่ใช้ login เข้า DirectAdmin
    • Main FTP Account – รหัสผ่านที่ใช้เข้าไปยัง directories ของเว็บไซต์ด้วยวิธีการ FTP (สามารถใช้ได้ผ่านโปรแกรม WinSCP หรือ FileZilla)
    • Main Database Account – รหัสผ่านที่ใช้เข้าถึงฐานข้อมูล

จากนั้นคลิกที่ SUBMIT

ระบบจะแจ้งว่ารหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles