วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใน Directadmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เครื่องหมาย 

3. เลือกคลิกที่ Password

4. โดยระบุรายละเอียดดังนี้

  • กรอกรหัสผ่านปัจจุบันในช่อง Current DirectAdmin Password
  • กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง Enter new password
  • ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใดบ้าง
  • จากนั้นคลิก SUBMIT

ระบบจะทำการแจ้งว่ารหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ในการใช้งานได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles