วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใน Directadmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือก Change Password

3. โดยระบุรายละเอียดดังนี้

  • กรอกรหัสผ่านปัจจุบันในช่อง Current DirectAdmin Password
  • กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง Enter Password
  • กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านในช่อง Re-Enter Password

จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใดบ้าง ดังภาพ จากนั้นคลิก Submit

4. ระบบจะทำการแจ้งว่ารหัสผ่านได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ในการใช้งานได้ทันที

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?