วิธีเพิ่ม/ลบ Mime Types ใน DirectAdmin

Mime Type คือมาตรฐานการสื่อสารของไฟล์เอกสารต่างๆ เพื่อระบุให้เบราว์เซอร์รู้ว่าไฟล์ที่กำลังติดต่อกับ server นั้นคือไฟล์รูปแบบใด เช่น ไฟล์ข้อความ รูปภาพ วิดิโอ ฯลฯ เป็นต้น โดยการเพิ่ม/ลบ Mime Type ใน control panel ของ DirectAdmin นั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mime Types ในหมวด Advance Features

วิธีเพิ่ม Mime Type

คลิกที่ ADD MIME TYPE

กำหนดชื่อ Mime Type ในช่อง Name และกำหนด extension ของ Mime Type ในช่อง Extension จากนั้นคลิกที่ ADD

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่ม Mime Type แล้ว

วิธีลบ Mime Type

ติ๊กถูกที่ Mime Type ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete Mime Type

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ Mime Type ให้คลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ Mime Type ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles