วิธีเปิด Development Mode ใน CloudFlare

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Cloudflare ในกรณีที่ต้องการให้ URL หรือเว็บไซต์วิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการอยู่โดยตรงแบบไม่ผ่านบริการ Content Delivery Network (CDN) ของ Cloudflare เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อแบบตรง หรือพัฒนาเว็บไซต์แบบให้ไม่ติด cache สามารถทำได้โดยการเปิด Development Mode ใน Cloudflare ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Cloudflare

คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการเปิด Development Mode

ที่ฝั่งขวาในหน้า Overview ในหัวข้อ Quick Actions ให้คลิกที่ Show more

คลิกที่ไอคอน Active ในหัวข้อ Development Mode

ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเปิด Development Mode ให้คลิกที่ Confirm

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิด Development Mode แล้ว ดังภาพตัวอย่าง (ไอคอน Active ที่หัวข้อ Development Mode จะเป็นสีเขียว)

Was this article helpful?

Related Articles