การเปิด Development Mode บน CloudFlare

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Cloudflare ในกรณีที่ต้องการให้ URL หรือเว็บของเราวิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้บริการโดยตรงเลยแบบไม่ผ่านบริการ Content Delivery Network ของ Cloudflare เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อแบบตรง หรือพัฒนาเว็บไซต์แบบให้ไม่ติด Cache คุณสามารถทำได้โดยการเปิด Development Mode บน Cloudflare โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ URL: cloudflare.com => Log In

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Log in

3. คลิกที่ Overview => Quick Actions => Development Mode ให้คลิกที่ เป็น On

4. ระบบจะขึ้นกล่องข้อความเพื่อยืนยันการเปิด หากต้องการให้คลิกที่ปุ่ม Confirm

5. การตั้งค่าจะถูกเปิดตามรูป จากนั้นรอประมาณ 15 นาทีแล้วเปิดเว็บไซต์ของคุณอีกครั้งได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles