วิธีการเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน Login ใน Joomla

เมื่อติดตั้ง Joomla แล้ว แต่ชื่อ Administrator’s login กับ Password จะเป็นชื่อที่ยากต่อการจำ ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนก็สามารถทำได้ สำหรับการเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ URL: ชื่อโดเมน/administrator/index.php ใส่ username และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ Log in

2. ที่หน้า Control Panel เมนูด้านซ้ายมือคลิกที่ Users

3. คลิกที่ User ที่ต้องการเปลี่ยน ดังภาพ

4. เปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ Save เพื่อทำการบันทึก

 

Was this article helpful?

Related Articles