วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. คลิกเมนู Create/Restore Backups

 

3. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ Backup จากนั้นคลิก CREATE BACKUP

 

รายละเอียดข้อมูลมีดังนี้

หมวด Website Data
———————————————

 • Domains Directory
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูลในแฟ้ม logs, private_html, public_ftp, public_html, และ stats รวมไปถึง Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Subdomain Lists
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูล Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด Email
———————————————

 • POP Accounts
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่าและชื่อบัญชี E-mail ในทุกเว็บไซต์ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Forwarders
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Forwarders ในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Autoresponders
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Autoresponders และข้อความตอบกลับอัตโนมัติในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Vacation Messages
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Vacation Messages และข้อความตอบกลับในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • E-mail Settings
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่าในทุก E-mail รวมไปถึงการตั้งค่า catch-all e-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด FTP
———————————————

 • FTP Accounts
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ชื่อบัญชี FTP ที่คุณสร้างจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล (เฉพาะบัญชีเท่านั้นไม่รวมถึงไฟล์)
 • FTP Settings
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่า FTP ที่คุณกำหนดไว้จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าให้ Anonymous สามารถใช้งาน FTP ได้

หมวด Databases
———————————————

 • Back up all User Databases
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ฐานข้อมูล MySQL ที่คุณสร้างรวมไปถึงบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

4. ระบบจะทำงานทันที ให้คุณรอการแจ้ง Backups ข้อมูลเสร็จสินทาง System Message หรือทาง Email

 

5. ข้อมูลที่ถูก Backups เรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Backups ใน File Manager และจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ
[backup]-[เดือน]-[วัน]-[ปี]-[หมายเลขชุดข้อมูล]

หากคุณทำการ Backup ข้อมูลหลายๆ ครั้งในวันเดียว ไฟล์ที่ Backup ไว้จะออกมาลักษณะนี้
backup-Aug-18.2014-1.tar.gz
backup-Aug-18.2014-2.tar.gz
ระบบนี้มีไว้เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูล Backup ทับกัน หากสร้างในวันเดียวกัน

6. คลิกที่ไฟล์ backups

7. การ Backup ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีบน Server แต่เราก็ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีก 1 ชุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอีกชั้น ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Backup ได้โดยการคลิกชื่อไฟล์ที่คุณต้องการ ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นทันที

 

7.หากคุณต้องการลบไฟล์ Backup ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

 

Was this article helpful?

Related Articles