วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกเมนู Create/Restore Backups

3. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ Backup จากนั้นคลิก Create Backup

รายละเอียดข้อมูลมีดังนี้

หมวด Website Data
———————————————

 • Domains Directory
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูลในแฟ้ม logs, private_html, public_ftp, public_html, และ stats รวมไปถึง Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Subdomain Lists
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูล Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด Email
———————————————

 • POP Accounts
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่าและชื่อบัญชี E-mail ในทุกเว็บไซต์ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Forwarders
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Forwarders ในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Autoresponders
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Autoresponders และข้อความตอบกลับอัตโนมัติในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • Vacation Messages
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Vacation Messages และข้อความตอบกลับในทุก E-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล
 • E-mail Settings
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่าในทุก E-mail รวมไปถึงการตั้งค่า catch-all e-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

หมวด FTP
———————————————

 • FTP Accounts
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ชื่อบัญชี FTP ที่คุณสร้างจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล (เฉพาะบัญชีเท่านั้นไม่รวมถึงไฟล์)
 • FTP Settings
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่า FTP ที่คุณกำหนดไว้จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่าให้ Anonymous สามารถใช้งาน FTP ได้

หมวด Databases
———————————————

 • Back up all User Databases
  ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ฐานข้อมูล MySQL ที่คุณสร้างรวมไปถึงบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

4. ระบบจะทำงานทันที ให้คุณรอการแจ้ง Backups ข้อมูลเสร็จสินทาง System Message หรือทาง Email

5. ข้อมูลที่ถูก Backups เรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Backups ใน File Manager และจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ
[backup]-[เดือน]-[วัน]-[ปี]-[หมายเลขชุดข้อมูล]

หากคุณทำการ Backup ข้อมูลหลายๆ ครั้งในวันเดียว ไฟล์ที่ Backup ไว้จะออกมาลักษณะนี้
backup-Aug-18.2014-1.tar.gz
backup-Aug-18.2014-2.tar.gz
ระบบนี้มีไว้เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูล Backup ทับกัน หากสร้างในวันเดียวกัน

6. การ Backup ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีบน Server แต่เราก็ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีก 1 ชุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอีกชั้น ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Backup ได้โดยการคลิกชื่อไฟล์ที่คุณต้องการ ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นทันที

7.หากคุณต้องการลบไฟล์ Backup ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?