วิธีเพิ่ม DNS Google G Suite บน Cloudflare

สำหรับผู้ใช้งาน Google G Suite หากต้องการตั้งค่า MX ผ่าน Cloudflare สามารถทำได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. พิมพ์ URL: cloudflare.com => Log In (หากคุณยังไม่มีบัญชีก็ กดสมัคร ได้เลย)

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Log in

3. คลิกที่ Home จากนั้นเลือกโดเมนที่ต้องการตั้งค่า

4. คลิกที่ DNS

5. คลิกที่ +Add record

6. จากนั้นเพิ่มค่า MX และค่า TXT ของ Google โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Name/Host/AliasTTLRecord TypePriorityValue/Answer/Destination
@ or leave blank3600MX1ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX5ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX5ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX10ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX10ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
mailNACNAMENAghs.googlehosted.com.
@ or leave blankNATXTNAgoogle-site-verification=............
(ค่านี้ได้จากการ Verify Domain)
@ or leave blankNATXTNAv=spf1 include:_spf.google.com ~all

จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก

7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียด ดังภาพ

 

 

Was this article helpful?

Related Articles