วิธีเพิ่ม DNS Microsoft 365 บน Cloudflare

สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft 365 หากต้องการตั้งค่า MX ผ่าน Cloudflare สามารถทำได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. พิมพ์ URL: cloudflare.com => Log In (หากคุณยังไม่มีบัญชีก็ กดสมัคร ได้เลย)

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Log in

3. คลิกที่ Home จากนั้นเลือกโดเมนที่ต้องการตั้งค่า

4. คลิกที่ DNS

5. คลิกที่ +Add record

6. จากนั้นเพิ่มค่า MX และค่า TXT ของ Google โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่า TXT record เพื่อ verify โดเมน

TypeNameAutimatic TTLContent
TXT@30 minutesMS=ms XXXXXXXX

หมายเหตุ: ค่าใน Content เป็นเพียงค่าตัวอย่าง ซึ่งค่านี้คุณจะได้จากการตั้งค่าโดเมน 

ค่า MX Record

TypeNameMail ServerPriorityTTL
MX@ .mail.protection.outlook.com130 minutes

หมายเหตุ: ค่า domain-key ใน Mail Server เป็นเพียงค่าตัวอย่าง ซึ่งค่านี้คุณจะได้จากการตั้งค่าโดเมน 

ค่า CNAME Record

TypeNameTargetTTL
CNAMEautodiscoverautodiscover.outlook.com30 minutes
CNAMEsipsipdir.online.lync.com30 minutes
CNAMElyncdiscoverwebdir.online.lync.com30 minutes
CNAMEenterpriseregistrationenterpriseregistration.windows.net30 minutes
CNAMEenterpriseenrollmententerpriseenrollment-s.manage.microsoft.com30 minutes
CNAMEmsoidclientconfig.microsoftonline-p.net30 minutes

ค่า TXT Record สำหรับ SPF (มีเพื่อป้องกันอีเมลสแปม)

TypeNameTTLContent
TXT@30 minutesv=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

ค่า SRV Record

TypeServicePtotocolNameTTLPriorityWeightPort Target
SRV_sipTLSyourdomain.com30 minutes1001443sipfed.online.lync.com
SRV_sipfederationtlsTCPyourdomain.com30 minutes10015061sipfed.online.lync.com

จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก

7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียด ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles