วิธีตรวจสอบสถิติการใช้งานของ reseller ใน DirectAdmin

ResellerStatistics DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานของ reseller ผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Reseller Statistics ในหมวด System Info & Files

ระบบจะแสดงรายละเอียดสถิติการใช้งานต่างๆของ reseller ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles