วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

การระงับการใช้งานบัญชี User

คุณสามารถระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel ขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู List Users

3. เลือก User ที่ต้องการ แล้วกำหนดสาเหตุที่ระงับการใช้งาน จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย 

4. จะขึ้นแถบสีดำ ให้คลิกที่ Suspend

5. เลือกสถานะที่ต้องการ เช่น Spam และระบุรายละเอียด (ระบุหรือไม่ก็ได้) จากนั้นคลิกที่ SUSPEND

6. หลังจากที่ได้ระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็นเครื่องหมาย เป็นการเสร็จสิ้น

การยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

1. คลิกที่เมนู List Users

2. เลือก User ที่ต้องการยกเลิกระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Unsuspend

3. หลังจากที่ได้ยกเลิกระงับการใช้งานแล้ว ตรงสถานะ Suspend เครื่องหมาย จะหายไปเป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles