วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

คุณสามารถระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

การระงับการใช้งานบัญชี User

1. คลิกที่เมนู List Users

2. เลือก User ที่ต้องการ แล้วกำหนดสาเหตุที่ระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Suspend

3. หลังจากที่ได้ระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็น ” Yes

การยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

1. คลิกที่เมนู List Users

2. เลือก User ที่ต้องการยกเลิกระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Unsuspend

3. หลังจากที่ได้ยกเลิกระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็น “No”

 

 

Was this article helpful?

Related Articles