วิธีการตั้ง Cron ใน Plesk

หากคุณมีการใช้สคริปต์ในโฮสติ้ง หรือมีการรันในเว็บไซต์ และต้องการให้มันรันตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งหากคุณใช้ Control Panel เป็น Plesk คุณสามารถตั้งค่าเวลาการรันสคริปต์ ได้

ขั้นตอนการตั้งค่ามี ดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายเลือก Websites & Domains => Scheduled Tasks

3. คลิกที่ Add Task

4. ใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • Task Type
  • Run a command: รันโดยใช้คำสั่ง
 • Task Type
  • Fetch a URL: รันโดยระบุ URL เช่น http://example.com หากรหัสสถานะการตอบกลับเป็น 2xx หรือ 3xx แสดงว่างานได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว
 • Task Type
  • Run a PHP script: รันโดยใช้สคริปต์ PHP โดยให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์เช่น httpdocs/run/scheduled.php ซึ่งระบุเวอร์ชั่นของ PHP ได้ในส่วน with arguments หากไม่มีก็ไม่ต้องใส่
 • Run: ระบุช่วงเวลาที่ต้องการรัน
 • Description: ใส่คำอธิบาย หากไม่มีก็ให้ว่างไว้
 • Notify: การแจ้งเตือน
  • Do not notify: ไม่ต้องแจ้งเตือน
  • Error only: แจ้งเตือนเฉพาะ error เท่านั้น หากสตรีมว่างจะไม่แจ้งเตือน
  • Every time: แจ้งเตือนโดยใส่ผลลัพท์ของคำสั่ง หากสตรีมว่างจะไม่แจ้งเตือน

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า แต่หากต้องการรันคำสั่งเลย ให้คลิกที่ปุ่ม Run Now

Was this article helpful?

Related Articles