วิธีตั้ง cron ใน Plesk

Add task cron Plesk

หากคุณมีการใช้สคริปต์ในโฮสติ้งหรือมีการรันในเว็บไซต์ และต้องการให้สคริปต์รันตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งหากคุณใช้ control panel เป็น Plesk สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

คลิกที่ Scheduled Tasks

คลิกที่ Add Task

กำหนดรูปแบบการรัน cron ในหัวข้อ Task Type

หากต้องการให้รัน cron โดยใช้คำสั่ง ให้คลิกที่ Run a command ในหัวข้อ Task Type พิมพ์คำสั่งและกำหนดเวลาที่ต้องการให้รัน จากนั้นคลิกที่ OK

หากต้องการให้รัน cron โดยใช้ URL ให้คลิกที่ Fetch a URL ในหัวข้อ Task Type พิมพ์ URL และกำหนดเวลาที่ต้องการให้รัน จากนั้นคลิกที่ OK

หากต้องการให้รัน cron โดยใช้ PHP script ให้คลิกที่ Run a PHP script ในหัวข้อ Task Type ระบุตำแหน่งของ PHP script และกำหนดเวลาที่ต้องการให้รัน จากนั้นคลิกที่ OK

Was this article helpful?

Related Articles