วิธีเพิ่มผู้ใช้ใหม่ใน DirectAdmin

Add new user DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ : หากยังไม่ได้มีการเพิ่ม package ในบัญชีที่จะเพิ่มผู้ใช้มาก่อน ผู้ใช้ต้องทำการเพิ่ม package ใหม่ขึ้นมาก่อน

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Add New User ในหมวด Account Manager

กรอกข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SUBMIT

  • Username – กำหนดชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม
  • E-mail – กำหนดอีเมลของผู้ใช้ทีี่ต้องการเพิ่ม
  • Password – กำหนด/สุ่มรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม
  • Domain – กำหนดโดเมนของผู้ใช้ทีี่ต้องการเพิ่ม
  • User Package – เลือก package ของผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม
  • IP – เลือก IP server ของผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม
  • Send E-mail Notification – หากต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนไปที่อีเมลให้ติ๊กถูกที่ Send E-mail Notification

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มผู้ใช้ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ X

ข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มจะแสดงให้เห็นดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles