วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู Edit User Message

3. แก้ไขรายละเอียดได้ดังนี้

  • แก้ไขหัวข้อ ข้อความอัตโนมัติในช่อง Subject
  • แก้ไขรายละเอียดข้อความอัตโนมัติในช่อง Message

หากเกิดข้อผิดพลาดในการแก้ไขและต้องการกลับไปยังข้อความในตอนต้นให้คลิกที่ RESET  TO DEFAULT

เมื่อแก้ไขข้อความเสร็จสิ้นให้คลิกที่ SAVE

Was this article helpful?

Related Articles