วิธีสร้าง และจัดการ Reseller Packages

คุณสามารถสร้าง และจัดการ Reseller Packages ใน DirectAdmin Control Panel โดยตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2.  คลิกที่ Manage Reseller Packages

3. คลิกที่ CREATE

4. กำหนดค่า และระบุค่าต่างๆ ตามต้องการ จากนั้นระบุชื่อ Package และคลิก Save

5. Package จะถูกสร้างขึ้นดังภาพ

การลบ Reseller Packages

1.  เลือก Package ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete Selected

2. คลิกที่ DELETE

Was this article helpful?

Related Articles