วิธีเพิ่ม package ใน DirectAdmin

Add package DirectAdmin

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเพิ่ม package ให้กับผู้ใช้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Packages ในหมวด Account Manager

คลิกที่ ADD PACKAGE

กำหนดค่าของ package ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้กำหนดชื่อของ package แล้วคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง package ดังกล่าวขึ้นแล้วดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles