วิธีเปลี่ยน PHP Version ให้กับ subdomain ใน DirectAdmin

ในกรณีที่ PHP มีการอัปเดตเวอร์ชั่น หรืออาจต้องทำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP เพื่อให้เหมาะกับงานใช้งานโปรแกรมและปลั๊กอินต่างๆ สามารถเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP ผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Subdomain Management ในหัวข้อ Account Manager

คลิกที่ไอคอน Change ใน PHP Version ของ subdomain ที่จะเปลี่ยน PHP Version

เลือก PHP Version ที่ต้องการจะเปลี่ยนในหัวข้อ PHP Version Selector จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่า PHP Version ของ subdomain ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles