วิธีสร้าง Reseller User

คุณสามารถสร้าง Reseller User ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู Create Reseller

3. โดยระบุรายละเอียดดังนี้

  • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
  • กรอกอีเมลล์ในช่อง E-Mail
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Enter Password
  • หากต้องการสุ่มรหัสผ่านให้คลิกที่ Random (ถ้าคุณกรอกรหัสผ่านแล้วกดปุ่มนี้ รหัสของคุณจะถูกทับด้วยรหัสที่ถูกสุ่ม)
  • กรอกโดเมนที่ต้องการในช่อง Domain
  • กำหนด package ให้กับ reseller ในช่อง Use Reseller Package
  • กำหนด IP ให้กับ reseller ในช่อง Domain IP

ทำเครื่องหมายถูกที่ Edit Reseller Message เพื่อส่งอีเมลล์รายละเอียดของ reseller ไปยังอีเมลล์ที่คุณกรอกไว้

จากนั้นคลิก CREATE

5. ระบบจะแจ้งยืนยันการสร้าง Reseller User ดังภาพ จากนั้นคลิกเครื่องหมาย Exit    เป็นการเสร็จสิ้น

Was this article helpful?

Related Articles