วิธีสร้าง Reseller User

คุณสามารถสร้าง Reseller User ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่เมนู Create Reseller

3. โดยระบุรายละเอียดดังนี้

  • กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
  • กรอกอีเมลล์ในช่อง E-Mail
  • กรอกรหัสผ่านในช่อง Enter Password
  • หากต้องการสุ่มรหัสผ่านให้คลิกที่ Random (ถ้าคุณกรอกรหัสผ่านแล้วกดปุ่มนี้ รหัสของคุณจะถูกทับด้วยรหัสที่ถูกสุ่ม)
  • กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันอีกครั้งในช่อง Re-Enter Password
  • กรอกโดเมนที่ต้องการในช่อง Domain
  • กำหนด package ให้กับ reseller ในช่อง Use Reseller Package
  • กำหนด IP ให้กับ reseller ในช่อง Domain IP

ทำเครื่องหมายถูกที่ Edit Reseller Message เพื่อส่งอีเมลล์รายละเอียดของ reseller ไปยังอีเมลล์ที่คุณกรอกไว้

4. คลิก Submit

5. ระบบจะแจ้งยืนยันการสร้าง Reseller User ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles