วิธีกำหนดจำนวนการส่งอีเมลของผู้ใช้แต่ละบัญชีใน DirectAdmin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน User นำระบบ Email ที่ให้บริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่ง Mail โฆษณา, Spam Email หรือ User อาจติด Malware ส่ง mIl Virus ออกอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้โดเมนของผู้ใช้บริการ และ IP ของ Mail Server ที่เราให้บริการติด Blocklist จากหน่วยงานกลางที่ดูแลปัญหาด้าน Spam ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สามารถส่ง Email ไปหา Email Server ภายนอกได้ โดยการตั้งค่ามีขั้นตอนการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Show All Users ในหมวด Account Manager

คลิกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดจำนวนการส่งอีเมล

คลิกที่แท็บ Modify

นำติ๊กถูกที่ Unlimited ในหัวข้อ E-mail Accounts ออก

กำหนดจำนวนการส่งอีเมลตามที่ต้องการในหัวข้อ E-mail Accounts จากนั้นคลิก SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles