วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เฉพาะบาง User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน User นำระบบ Email ที่ให้บริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่ง Mail โฆษณา, Spam Email หรือ User อาจติด Malware ส่ง mIl Virus ออกอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้โดเมนของผู้ใช้บริการ และ IP ของ Mail Server ที่เราให้บริการติด Blocklist จากหน่วยงานกลางที่ดูแลปัญหาด้าน Spam ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สามารถส่ง Email ไปหา Email Server ภายนอกได้ โดยการตั้งค่ามีขั้นตอนการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกคลิกที่เมนู Show all Users

3. ในส่วนของ Sent Emails ให้คลิกที่ User ที่ต้องการ

4. สามารถกำหนด Limit การส่งอีเมล์ได้ตามต้องการได้ในช่อง Email-Accounts จากนั้นคลิก SAVE

5. เมื่อสำเร็จระบบจะแสดงผลดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles