วิธีการเพิ่ม Admin User ใน WordPress

สำหรับผู้พัฒนาเว็บด้วย WordPress หากต้องการเพิ่ม User ให้เป็นแอดมินของเว็บ สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

  1. ทำการ Login เข้าสู่หน้า Dashboard ของ WordPress
  1. ที่ Dashboard คลิกที่เมนู Users => Add New
  1. กรอกรายละเอียด ดังนี้
  • Username: ชื่อบัญชีผู้ใช้ ห้ามเว้นว่างเด็ดขาด ต้องใส่นะคะ
  • Email: อีเมลผู้ใช้ ห้ามเว้นว่างเด็ดขาด ต้องใส่นะคะ
  • First Name: ชื่อผู้ใช้
  • Last Name: นามสกุล
  • Password: รหัสผ่าน ถ้านึกไม่ออกสามารถให้ระบบสร้างให้ก็ได้ โดยคลิกที่ Generate password
  • Role: เราต้องการเพิ่ม Admin ให้คลิกที่ แล้วเลือก Administrator ตามภาพ

คลิกที่ปุ่ม Add New User เพื่อเพิ่มบัญชี

  1. บัญชีผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นดังภาพ สังเกตที่ Role จะบอกว่าบัญชีที่สร้างนี้มีสิทธิ์ในระดับ Admin

Was this article helpful?

Related Articles