วิธีเปิดใช้งานบัญชีสร้างรายได้ในส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

Affiliate hostatom

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างรายได้กับทาง hostatom สามารถเปิดใช้งานบัญชีสร้างรายได้หรือบัญชี affiliate ผ่านส่วนบริการลูกค้าของ hostatom ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งานส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

คลิกที่เมนู “สร้างรายได้”

คลิกที่ “เปิดใช้งานบัญชีสร้างรายได้”

ระบบจะทำการสร้าง URL ของบัญชี affiliate ให้กับผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?