วิธีตั้งค่า IP Address ให้ Windows Server 2016

ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุ Static IP Address ให้กับ Network Interface Card หลักของ Windows Server 2016 เพื่อนำมาใช้งานบน Windows นะครับ เริ่มด้วยการเตรียม IP ที่จะใช้งาน ให้พร้อมจากนั้น Login เข้า Windows Server ก่อน จากนั้นไปที่ปุ่ม Start และ Settings ในหน้า Settings ให้คลิกที่่ Network & Internet จากนั้นให้คลิกที่ Ethernet จากนั้นให้คลิกที่ Change adapter sharing options ที่หน้าต่าง Network Connections ให้เลือก Network Interface Card ที่ใช้งานหลัก แล้วคลิกขวา […]

วิธีเพิ่ม IP Address ที่ 2 ให้ Windows Server 2016

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่ม IP Address ที่ 2 หรือ มากกว่าให้กับ Network Interface Card หลักของ Windows Server 2016 เพื่อนำมาใช้งานบน Windows นะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการตั้่งค่า IP Address ที่เป็น IP แรก / Primary IP / Default IP นั้น กรุณาทำตามคู่มือนี้แทนครับ เริ่มด้วยการเตรียม IP ที่จะใช้งานเพิ่ม ให้พร้อมจากนั้น Login เข้า Windows Server ก่อน จากนั้นไปที่ปุ่ม Start และ Settings ในหน้า Settings ให้คลิกที่่ Network & Internet […]

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal สามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้ โดยมีขั้นตอนการชำระ ดังนี้ 1.เปิด Invoice หรือใบแจ้งค่าบริการ ที่ทาง hostatom จะส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ที่วิธีการชำระเงินเลือก PayPal ดังภาพ 2. จากนั้นคลิกที่ PayPal 3. หากชำระเงินผ่าน PayPal ให้กรอกข้อมูล จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ แต่ถ้าชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิตให้เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ดังภาพ 4. หากชำระเงินผ่าน PayPal เมื่อเข้าสู่ระบบของ PayPal แล้ว สามารถโอนเงินชำระได้เลย แต่ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตให้กรอกข้อมูลตามภาพ