ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal สามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้ โดยมีขั้นตอนการชำระ ดังนี้ 1.เปิด Invoice หรือใบแจ้งค่าบริการ ที่ทาง hostatom จะส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ที่วิธีการชำระเงินเลือก PayPal ดังภาพ 2. จากนั้นคลิกที่ PayPal 3. หากชำระเงินผ่าน PayPal ให้กรอกข้อมูล จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ แต่ถ้าชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิตให้เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ดังภาพ 4. หากชำระเงินผ่าน PayPal เมื่อเข้าสู่ระบบของ PayPal แล้ว สามารถโอนเงินชำระได้เลย แต่ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตให้กรอกข้อมูลตามภาพ