มาตรฐาน Data Center มีกี่ระดับ แตกต่างกันอย่างไร ?

Data Center คือ ห้องหรือสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อวางเครื่อง Server ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากวางเครื่อง Server แล้วยังมีการวางอุปกรณ์สื่อสารสำหรับ Network หรือระบบ Storage เป็นต้น

แล้ว Data Center ที่ดีต้องดูที่อะไร?

Data Center ที่ดีนั้นจะต้องมีระบบดังต่อไปนี้

 1. จะต้องมีระบบจ่ายไฟที่เพียงพอรองรับ Server หรืออุปกรณ์ต่างๆ และมีระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดไฟดับ
 2. เรื่องอุณหภูมิ ต้องเหมาะสม สามารถระบายความร้อนของ Server หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี รวมไปถึงระบบระบายอากาศและระบบทำความเย็น
 3. มีเจ้าหน้าที่คอยดูหรือสังเกตุการณ์ตลอด หากพบปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันที
 4. มีการป้องกันความเสี่ยงกับอุปกรณ์ เช่นมีระบบดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันการงัดแงะ เป็นต้น
 5. Uptime 99.xxx%

Uptime เป็นสิ่งที่บอกการทำงานของ Data Center โดยจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ (%) ต่อ 1 ปี ซึ่งถ้า Uptime 100% จะหมายถึง Data Center นั้นไม่มีปัญหาในด้านระบบไฟ หรือระบบทำความเย็น

มาตรฐานของ Data Center จะเรียกว่า Tier ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

 1. Tier I หรือ Tier 1 (Basic Capacity)
  มี Uptime 99.671% หรือภายใน 1 ปี สามารถ “ล่ม” หรือ “ไม่สามารถใช้งานได้” ไม่เกิน 28.8 ชั่วโมง
  Data Center ระดับนี้ไม่มีพื้นยก (Raised floors) ที่ใช้ระบายอากาศ, ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Redundant power supplies) และไม่มี UPS

พื้นยก (Raised floors)

 1. Tier II หรือ Tier 2 (Redundant Capacity)
  มี Uptime 99.741% ภายใน 1 ปีสามารถ “ล่ม” หรือ “ไม่สามารถใช้งานได้” ไม่เกิน 22 ชั่วโมงเป็นระบบที่มีอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าบางส่วน มีระบบระบายอากาศและระบบทำความเย็น (Partial redundant) แต่ไม่ได้เป็นแบบ Fully redundant

ระบบทำความเย็น (Partial redundant)

 1. Tier III หรือ Tier 3 (Concurrently maintenance DC)
  ระดับนี้จะเป็นการรวมระดับ 1 และ 2 ไว้ด้วยกัน แต่เมื่อไหร่ที่มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ Maintenance จะไม่กระทบกับการทำงานของ Data Center มี Uptime 99.982% สามารถ “ล่ม” หรือ “ไม่สามารถใช้งานได้” ไม่เกิน 1.6 ชั่วโมง

  อุปกรณ์ที่อยู่ใน Data Center จะได้รับไฟฟ้า 2 ชุด หากชุดใดเสียจะมีอีกชุดทำงานแทนทันที ส่วนระบบทำความเย็นจะมี 1 ชุด หากระบบทำความเย็นพัง อาจส่งผลกระทบกับ Data Center

UPS

 1. Tier IV หรือ Tier 4 (Fault Tolerance)
  ถือว่าเป็นระดับสูงสุด มีอุปกรณ์ทุกอย่างแยกเป็น 2 ชุด ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น ซึ่งหากมีคัวใดตัวหนึ่งเสียก็ไม่มีผลกระทบใดๆ กับ Data Center Uptime 99.982% สามารถ “ล่ม” หรือ “ไม่สามารถใช้งานได้” ไม่เกิน 24 นาที

ตารางเปรียบเทียบของแต่ละ Tier

ดังนั้นหาก จะเลือก Data Center ระดับของ Tier ก็มีส่วนในการตัดสินใจเช่นกัน ยิ่ง Tier สูงขึ้นเท่าใดราคาก็ยิ่งแพงมากขึ้นเนื่องจาก Uptime ที่สูงขึ้นเช่นกัน

Was this article helpful?

Related Articles