วิธีเพิ่มและตั้งค่าสิทธิ์สำหรับ user ใน Plesk

สำหรับผู้ใช้งานบัญชี web hosting สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานหลายคนอาจต้องการให้บุคคลอื่นในองค์กรเข้าถึง control panel ได้ด้วย และอนุญาติให้สามารถดำเนินการบางอย่างได้ เช่น
– อนุญาติให้ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์เข้ามาแก้ไขไฟล์บน server ได้
– อนุญาติให้ฝ่ายการตลาดเข้ามาดูสถิติการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ชมได้
– อนุญาติให้ฝ่ายบุคคลเข้ามาสร้างและจัดการบัญชีอีเมลของพนักงานได้

ในส่วนนี้เราสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ย่อย และกำหนดสิทธิ์ได้โดยใช้วิธีดังนี้

เริ่มต้นด้วยการสร้าง User Role กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นๆ ก่อน

ในตัวอย่างนี้เราจะมาลองสร้าง Role กำหนดสิทธิ์สำหรับฝ่ายบุคคลดู เพื่ออนุญาติให้ผู้ใช้สามารถสร้าง และลบบัญชี Email เองได้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

create-user-role-plesk-001

2. คลิกที่ Users

create-user-role-plesk-002

3. คลิกที่ User Roles

4. คลิกที่ Create User Role

5. กำหนดชื่อของ User role ใน User role name หากต้องการให้เปิดใช้งาน User role นี้ด้วยอีเมลให้ติ๊กถูกที่ Activate this role’s account by email

6. กำหนดสิทธิ์ให้กับ User role ตามที่ต้องการ หากต้องการให้มีสิทธิ์ในหัวข้อไหนให้เลือกที่ Granted หากไม่ต้องการให้มีสิทธิ์ในหัวข้อไหนให้เลือกที่ Denied (สมมติว่าต้องการให้ Role นี้สามารถสร้างและลบบัญชีได้ก็ให้เลือก Create and manage mail accounts และ Create and manage mailing lists เป็น Granted) จากนั้นคลิกที่ OK

 • Manage users and roles – สิทธิ์ในการจัดการผู้ใช้และบทบาทของผู้ใช้
 • Create and manage sites – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการเว็บไซต์
 • Configure log rotation –สิทธิ์ในการตั้งค่าการเก็บ log
 • Create and manage scheduled tasks – สิทธิ์ในการสร้าง และแก้ไข cron หรือคำสั่งที่ตั้งค่าให้ทำตามเวลาแบบอัตโนมัติ
 • Configure spam filter – สิทธิ์ในการตั้งค่าตัวกรองสแปม
 • Configure antivirus – สิทธิ์ในการตั้งค่า antivirus
 • Create and manage databases – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล
 • Configure and perform data backup and restoration – สิทธิ์ในการตั้งค่าการสำรอง และกู้ข้อมูล
 • View statistics – สิทธิ์ในการดูสถิติ
 • Install and manage applications – สิทธิ์ในการติดตั้งและจัดการแอปพลิเคชัน
 • Design sites in Presence Builder – สิทธิ์ในการใช้งาน Presence Builder
 • Upload and manage files – สิทธิ์ในการอัปโหลดและจัดการไฟล์
 • Create and manage additional FTP accounts – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการบัญชี FTP
 • Manage DNS settings – สิทธิ์ในการจัดการการตั้งค่า DNS
 • Create and manage mail accounts – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการบัญชีอีเมล
 • Create and manage mailing lists – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการรายชื่อผู้รับเมล

7. ระบบจะแจ้งว่า User role ดังกล่าวได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

ต่อไปก็จะเป็นการสร้าง User แล้วเพิ่มเข้า Role

1. คลิกที่ Users

2. คลิกที่ Create User Account

3. กำหนดข้อมูลใน General Information

 • Contact name – กำหนดชื่อผู้ใช้
 • Email address – กำหนดบัญชีอีเมลของผู้ใช้
 • User role – กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ เช่น Administrator, Webmaster Application User และ Accountant
 • Access to subscriptions – กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้

4. กำหนดข้อมูลใน Plesk Preference จากนั้นคลิกที่ OK

 • Username – กำหนดชื่อผู้ใช้หรืออีเมลสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ Plesk
 • Password – กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ Plesk หรือจะให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติโดยคลิกที่ Generate ก็ได้ (หากต้องการดูรหัสผ่านให้คลิกที่ Show)
 • Confirm password – ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (กรณีที่สร้างหรัสผ่านบัญชี FTP ผ่านการ generate ระบบจะทำการกรอกหรัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ)

5. ระบบจะแสดงข้อความว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles