วิธีปิดการส่งอีเมลมาที่บัญชีผู้ใช้ใน Plesk

Disable emails accounts Plesk

หากคุณใช้งาน control panel ของ Plesk และไม่ต้องการให้มีการส่งอีเมลมาที่บัญชีอีเมลที่ใช้งานอยู่ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการส่งอีเมล

นำติ๊กถูกที่หน้าหัวข้อ Mailbox ออก จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (ที่หัวข้อ Usage ของอีเมลดังกล่าวจะแสดงเป็น No mailbox)

Was this article helpful?

Related Articles