วิธีการตั้งค่าให้เว็บไซต์เติม www โดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ต้องการทำให้เว็บไซต์เติม www อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถทำได้เอง โดยใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html

การเปลี่ยนจาก ไม่มี-www ไปเป็น มี-www

ให้ใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

การเปลี่ยนจาก มี-www ไปเป็น ไม่มี-www

ให้ใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.)$ [NC]
RewriteRule ^(.)$ http://%1%{REQUEST_URI} [R=301,QSA,NC,L]

หมายเหตุ:
สำหรับ Plesk Control Panel จะไม่มีโฟลเดอร์ public_html ให้วางไฟล์ .htaccess ไว้ที่โฟลเดอร์ httpdocs แทน

Was this article helpful?

Related Articles