วิธีการ Redirect หน้าเว็บไซต์ ด้วย META Tags

การ redirect ด้วย META Tags คือ การเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการแทนหน้าที่แสดงผลอยู่อัตโนมัติ ซึ่งการใช้งาน META Tags นั้นเราจะเพิ่ม code ดังต่อไปนี้ไว้ที่ไฟล์ index.html และเพิ่มไว้ภายใน<head></head>

<meta http-equiv="refresh" content="0";url="http://www.newdomain.com"> 

ตัวอย่างเช่น

<head>
<title>ข้อความบรรยายหัวข้อของหน้าเว็บเพจ</title>
<meta http-equiv="refresh" content="0";url="http://www.newdomain.com">
</head>

* 0 คือ จำนวนวินาทีที่จะให้แสดงผลหน้าแรกก่อนแล้วจึงไปแสดงผลหน้าที่ต้องการ การตั้งค่าไว้ที่ 0 คือ การให้ redirect ทันที ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์

** เปลี่ยน http://www.yourdomain.com เป็นชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการหรือตำแหน่งที่ต้องการ เช่น /test ได้เลย

Was this article helpful?

Related Articles