วิธีแก้ไข hosts file ใน Mac OS X

การแก้ไขไฟล์ hosts เป็นการให้ระบบเรียกโดเมนเนมที่ต้องการจาก IP address ของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ในขณะรอ DNS อัพเดท เช่น หากต้องการเรียกเว็บไซต์ yourdomain.com ให้ไปเรียกที่ IP address : 111.222.111.222 โดยคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. ที่แถบเมนูของ Finder เลือก Go > Go to Folder จากนั้นระบุ path ดังนี้ /private/etc/hosts และคลิก Go

2. Copy ไฟล์ hosts ไปไว้ที่หน้า Desktop

3. เปิดไฟล์ hosts ด้วย TextEdit จากนั้นระบุ IP address  และโดเมนเนมที่ต้องการลงไปยังไฟล์ hosts ดังภาพ

หมายเหตุ: 111.222.111.222 นี่เป็นค่า IP ตัวอย่าง

4. เมื่อดำเนินการแก้ไขไฟล์ hosts เรียบร้อยแล้ว กด command-s หรือบันทึก จากนั้นนำ file ที่เราแก้ไขแล้วกลับไปใส่ไว้ที่เดิม และลองเรียกเว็บไซต์ดังกล่าวบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณดูครับ

Was this article helpful?

Related Articles