วิธีการติดตั้ง Chrome Remote Desktop

ก่อนที่จะใช้งาน Chrome Remote Desktop ได้นั้นจะต้องทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Chrome Remote Desktop เสียก่อน โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ chrome เสียก่อน โดยพิมพ์ www.google .com
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวา

2. ใส่ชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

4. ค้นหาแอพพลิเคชั่น โดยพิมพ์คำว่า Chrome Remote Desktop ที่ช่องค้นหา จากนั้นคลิกที่รูปแว่นขยาย เพื่อทำการค้นหา
ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป ให้คลิกที่ข้อความ Chrome Remote Desktop-Google Chrome

5. ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลงใน Chrome เพื่อทำการติดตั้งแอพ

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการติดตั้งแอพ ให้คลิกที่ Add app

7. เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีโปรแกรมเพิ่มเข้ามา ดังภาพ

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

1. คลิกที่ Chrome Remote Desktop

2. ที่ Remote Assistance คลิกที่ปุ่ม Get started

3. ที่ Share this computer t another users to see control ให้คลิก Share

4. ระบบจะทำการสุ่มโค้ดขึ้นมา ให้ส่งโค้ดนี้ไป ยังเครื่อง หรือผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของคุณ

5. เมื่อมีผู้ใช้ใส่รหัสที่ตั้งไว้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าอนุญาตให้ผู้ใช้บัญชีนี้เข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของคุณหรือไม่
หากต้องการให้เข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม Share แต่ถ้าไม่ต้องการให้เข้าถึงให้คลิกที่ปุ่ม Cancel

6. เมื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคุณแล้วระบบจะแสดงข้อความขึ้นแจ้งว่า ตอนนี้มีผู้ใช้บัญชีอีเมล…..กำลังเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

7.ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นหยุดการเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กดปุ่ม Stop Sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles