วิธีการลบบัญชีอีเมลใน Plesk

คุณสามารถลบบัญชีอีเมลใน control panel ของ Plesk ได้ตามคู่มือ วิธีการลบบัญชีอีเมลใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่เมนู Mail

3. เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove

4. คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันความต้องการในการลบบัญชีที่เมลที่เลือก

5. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าบัญชีอีเมลที่เลือกไว้ได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles