ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ PayPal สามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้ โดยมีขั้นตอนการชำระ ดังนี้

1.เปิด Invoice หรือใบแจ้งค่าบริการ ที่ทาง hostatom จะส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ที่วิธีการชำระเงินเลือก PayPal ดังภาพ

2. จากนั้นคลิกที่ PayPal

3. หากชำระเงินผ่าน PayPal ให้กรอกข้อมูล จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิตให้เลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ดังภาพ

4. หากชำระเงินผ่าน PayPal เมื่อเข้าสู่ระบบของ PayPal แล้ว สามารถโอนเงินชำระได้เลย
แต่ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิตให้กรอกข้อมูลตามภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles