วิธีดู error log ของเว็บไซต์ใน DirectAdmin

Error log DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถดู error log ของเว็บไซต์ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Site Summary / Statistics / Logs ในหมวด System Info & Files

คลิกที่ Error Log ในโดเมนที่ต้องการดู error log

ระบบจะแสดง error log ของโดเมนที่เลือก ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles