วิธีดู Error Log ของ Website ใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถดู Error Log ของ Website ใน Directadmin Control Panel โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2.เลือกเมนู Site Summary / Statistics / Logs

3. คุณสามารถดู Error ได้ที่เกิดขึ้นกับ Web site ของคุณได้โดย คลิก Error Log

4. จะเข้าไปยังหน้า View Error Log

Was this article helpful?

Related Articles