วิธีดู error log ของเว็บไซต์ใน DirectAdmin

Error log DirectAdmin

คุณสามารถดู error log ของ Website ใน Directadmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Site Summary / Statistics / Logs ในหมวด System Info & Files

คลิกที่ Error Log

ระบบจะพามายังหน้า Error Log

Was this article helpful?

Related Articles