วิธีดูประวัติการเข้าใช้งาน DirectAdmin

View DirectAdmin login history

ผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งาน control panel เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย หรือหากโดนเจาะระบบและสามารถ login เข้ามาได้ จะได้รู้ตัวและป้องกันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hello, (ชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวา

คลิกที่  View History

ระบบจะพามาที่หน้า Login History โดยจะมีการแสดงวันที่ เวลา IP และจำนวนครั้งที่พยายามจะเข้าสู่ระบบ

Was this article helpful?

Related Articles