วิธีดูประวัติการเข้าใช้งาน DirectAdmin

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งาน DirectAdmin เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย หรือหากโดนเจาะระบบและสามารถ login เข้ามาได้ จะได้รู้ตัวและป้องกันได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่  View History ในหัวข้อ Last time login

ระบบจะพามาที่หน้า Login History โดยจะมีการแสดงวันที่ เวลา IP และจำนวนครั้งที่พยายามจะเข้าสู่ระบบ

Was this article helpful?

Related Articles