วิธีตรวจสอบค่า DNS Record ใน DirectAdmin

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าค่า DNS (Domain Name Server) ของโดเมนเรามีอะไรบ้าง สามารถทำตรวจสอบหรือเช็คได้ใน Control Panel ที่ใช้งานอยู่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ
จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่ แล้วเลือกโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นคลิกที่ DNS Management

3. หน้า DNS Management จะแสดงรายละเอียด DNS ของโดเมน

Was this article helpful?

Related Articles