วิธีใช้งาน Crontab (Cron Jobs) บน Linux Server

Crontab คือคำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นมากในการที่จะต้องสั่งงานบางอย่างซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง อาจจะเป็นทุกๆ ชั่วโมง ทุกๆ วัน หรือ ทุกๆ เดือน เช่นการสั่งให้ Server ทำ Backup ทุกๆ สัปดาห์

คำสั่งและ option ของ crontab มีดังนี้

 • #crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น
 • #crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน (ส่วนมากเราจะเพิ่มคำสั่งลงไปในนี้เลย)
 • #crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
 • #crontab -r ลบคำสั่ง crontab ที่มีทั้งหมด
 • #crontab -u user เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ละคน

เมื่อเรียกคำสั่งตามข้างบนแล้ว crontab จะเข้าสู่ระบบการ กำหนด หรือแก้ไข ซึ่งการกำหนด หรือแก้ไขนี้จะเหมือนกับการใช้งาน vi

รูปแบบของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields ดังนี้

 • 1 = minute มีค่า 0 – 59 เวลาเป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงนาทีที่กำหนด
 • 2 = hour มีค่า 0 – 23 เวลาเป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงชั่วโมงที่กำหนด
 • 3 = day มีค่า 1 – 31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงวันที่กำหนด
 • 4 = month มีค่า 1 – 12 เวลาเป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันที่เมื่อถึงเดือนที่กำหนด
 • 5 = weekday มีค่า 0 – 6 วันขะงแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 ,เสาร์ = 6 )
 • 6 = command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

โดยสามารถจำเป็นรูปแบบง่ายได้ดังนี้

* * * * * command to be executed
- - - - -
| | | | |
| | | | ----- Day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
| | | ------- Month (1 - 12)
| | --------- Day of month (1 - 31)
| ----------- Hour (0 - 23)
------------- Minute (0 - 59)


เริ่มเพิ่ม Cron Jobs โดยใช้คำสั่ง

crontab -e


จากนั้นเพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ได้เลย

1 2 3 4 5 /path/to/script.sh


ยกตัวอย่างคำสั่ง Crontab รูปแบบต่างๆ


การสั่งให้ /path/to/command ทำงานเมื่อเวลาผ่านไป 5นาที หลังเที่ยงคืน ในทุกๆ วัน

5 0 * * * /path/to/command


การสั่งให้ /path/to/script.sh ทำงานเวลา 14.25น. ของวันที่ 1 ในทุกๆ เดือน

25 14 1 * * /path/to/script.sh


การสั่งให้ /scripts/phpscript.php ทำงานเวลา 22.00น. ในทุกๆ วัน ยกเว้นวันเสาร์
อาทิตย์

0 22 * * 1-5 /scripts/phpscript.php

การสั่งให้ your command ทำงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยใช้เครื่องหมาย , เช่น อยากรันทุกๆ วันที่ 8 15 22 และ 29

0  0  8,15,22,29  *  * your command

สำหรับใครที่อยากศึกษาวิธีการเขียน Cron Jobs ในเรื่องของเวลา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://crontab.guru/examples.html


โดยปกติแล้วเมื่อ Cron Jobs ทำงานระบบจะส่ง E-Mail เพื่อแจ้งให้ Server Admin หรือ
User ที่ตั้ง Cron Jobs ทราบว่า Cron Jobs ทำงานเรียบร้อยหรือติดปัญหาอย่างไร

หากต้องการให้ Cron Jobs ส่ง E-Mail ไปยังบัญชีที่เราตั้งค่าไว้เราสามารถเพิ่มคำสั่งได้ดังนี้

MAILTO="admin@domain.com"
0 3 * * * /root/backup.sh


หากเราไม่ต้องการให้ระบบส่ง E-Mail เราสามารถตั้งค่า Cron Jobs ได้โดยเพิ่ม /dev/null 2>&1 ตามหลัง command ที่จะสั่งให้ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น

0 1 5 10 * /path/to/script.sh >/dev/null 2>&1


ทำการ save แล้วสั่ง

/etc/init.d/crond restart

และสำหรับใครที่ใช้บริการโฮสติ้งกับทาง Hostatom สามารถสอบถามเข้ามายังระบบ support ทางโฮสอะตอมได้เลยนะคะ เพราะเรามีเจ้าหน้าดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพราะปัญหาของคุณคือเรื่องสำคัญของเรา


สนใจบริการ Web Hosting กับทางโฮสอะตอม สามารถสั่งซื้อได้ที่

Was this article helpful?

Related Articles