วิธีแก้ไขปัญหารับ – ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2010

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า your ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า yourdomain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: your@yourdomain.com
Incoming (POP) server: mail.yourdomain.com
Outgoing (SMTP) server: mail.yourdomain.com
Account / User Name: your@yourdomain.com
SMTP Port: 587

1. คลิกที่ไอคอน Microsoft Office Outlook 2010

2. คลิก Menu bar ด้านบน ให้เลือก File จากนั้นเลือก Account Settings

3. เลือก Account ที่ต้องการตั้งค่าจากนั้นเลือก Change ด้านล่าง Email tab

4. กรอกข้อมูล ดังนี้

User Information :

  • Your Name: ใส่ชื่อผู้ใช้
  • E-mail Address: ใส่ E-mail ของผู้ใช้

Server Information: 

  • Account Type: เลือก IMAP  หรือ POP3  แนะนำว่าให้เลือก IMAP 

โดยดูความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP ที่หัวข้อนี้
ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP

  • Incoming mail server: ใส่ E-mail ของ Server
  • Outgoing mail server (SMTP): ใส่ E-mail ของ Server

Logon Information

  • User Name: ระบุชื่อผู้ใช้งาน
  • Password: ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งาน

จากนั้นกด More Settings

ขั้นตอนนี้ให้เลือก Tab Outgoing Server เลือก  My outgoing server (SMTP) requires authentication ให้เลือก Use same settings as my incoming mail server (ขั้นตอนนี้ผู้ใช้มักจะลืม ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้)

5.ที่ Tab Advanced ให้เปลี่ยน

  • Incoming server  : สำหรับ IMAP เป็น 143 ส่วน POP เป็น 110
  • Outgoing server (SMTP): เป็น 587

จากนั้นกดปุ่ม OK

6.เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่ ให้กดปุ่ม Test Account Setting  เมื่อระบบตรวจสอบไม่พบปัญหาแล้วให้กดปุ่ม Next

7.เสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้กดปุ่ม Finish

Was this article helpful?

Related Articles