วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้ใน Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Outlook 2000

2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar จากนั้นเลือก Accounts

 

3. คลิก Mail จากเมนูด้านบน เลือก Account ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Properties จากเมนูด้านขวา

 

4. ใส่รายละเอียดของคุณลงใน Your name และ Email Address

 

5. ใส่รายละเอียดข้อมูลของคุณลงใน User, Server และ Logon Information กรุณาดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อ E-Mail แบบเต็มของคุณในช่อง username Information และ Server Information

 

6. คลิก Setting

7. ติ๊ก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นกด OK

 

8. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

 

9. คลิก OK คลิก Next จากนั้นคลิก Finish

ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้ว หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles