วิธีตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Outlook Express
Note : ถ้าเคยตั้งค่า Email Account ไปแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4

2. เลือก Tools บนแถบ Menu Bar ด้านบน จากนั้น คลิก Accounts

 

3. คลิก Add จากนั้นคลิก Mail

 

4. ใส่ ชื่อ-นามสกุล จากนั้นคลิก Next

 

5. ใส่ Email Address จากนั้นคลิก Next

 

6. เลือก POP3 ใน My Incoming mail server

7. ใส่อีเมล POP และ SMTP ลงใน Server Information จากนั้น Next

 

8. คลิก Finish

9. กลับไปที่หน้า Internet Accounts เลือก Email ที่สร้างขึ้น (mail.your-domain.com) คลิก Properties และเลือก Server จากเมนูด้านบน

10. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นติ๊กที่ My server requires authentication แล้วเลือก Advanced จากเมนูด้านบน

 

11. ตรวจสอบว่า Outgoing Mail (SMTP) เป็น 587 และ Incoming mail (POP3) เป็น 110 จากนั้น คลิก OK

 

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Microsoft Office Outlook Express

Was this article helpful?

Related Articles