การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2019

Advanced options E-Mail Microsoft Office Outlook 2019

ในกรณีที่คุณใช้อีเมลโฮสติ้งหรืออีเมล Server หรือใช้งานอีเมลเจ้าอื่นๆ และต้องการใช้อีเมลผ่าน Microsoft Office Outlook 2019 สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook โดยที่ไอคอน

outlook-2019-email-setting-001

ให้คลิกที่ “File”

outlook-2019-email-setting-002

คลิกที่ “Add Account”

outlook-2019-email-setting-003

ใส่ชื่อบัญชีที่ต้องการใช้งาน จากนั้นคลิกที่ “Advanced options”

outlook-2019-email-setting-004

ติ๊กถูกหน้าข้อความ “Let me set up my account manually”

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect

outlook-2019-email-setting-005

ให้เลือกระหว่าง “POP” หรือ “IMAP” โดย

  • POP จะเป็นดาวน์โหลดอีเมลมาเก็บไว้บนเครื่องผู้ใช้ และข้อความจะถูกลบออกจาก Server ของ Microsoft อัตโนมัติ
  • IMAP จะเชื่อมต่อกับ Server ของ Microsoft โดยตรง ซึ่งหากลบข้อมูลใน Outlook ข้อมูลที่อยู่บน Server จะหายไปด้วย (แนะนำให้เลือก IMAP ค่ะ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ ดูได้ที่ ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP

outlook-2019-email-setting-006

จากบทความนี้จะขอเลือกเป็น IMAP โดยให้ทำการตั้งค่า Incoming mail และ Outgoing mail ดังนี้

Incoming mail

  • Server – ใส่ mail.ชื่อโดเมน จากตัวอย่างนี้ใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th ดังนั้นให้ใส่เป็น mail.sandbox.in.th
  • Port – ให้ใส่ 993
  • Encryption method – ให้เลือก SSL/TLS

Outgoing mail

  • Server – ใส่ mail.ชื่อโดเมน จากตัวอย่างนี้ใช้ชื่อโดเมนเป็น sandbox.in.th ดังนั้นให้ใส่เป็น mail.sandbox.in.th
  • Port – 587
  • Encryption method – ให้เลือก SSL/TLS

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

outlook-2019-email-setting-007

ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect

outlook-2019-email-setting-008

บัญชีจะถูกเพิ่มเรียบร้อยดังภาพ คลิกที่ปุ่ม “Done”

outlook-2019-email-setting-009-1

จากนั้นก็สามารถใช้งานอีเมลของคุณบน Micorsoft Outlook ได้แล้ว

outlook-2019-email-setting-010

Was this article helpful?

Related Articles