ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP

เพื่อความสะดวกในการใช้งานบริการ E-mail Server และ E-mail Hosting จากเรา เราได้ทำการอนุญาติการเชื่อมต่อเข้าใช้งาน E-mail จาก E-mail Client เช่น Outlook, Thunderbird, Incredimail, อุปกรณ์พกพา ,โทรศัพท์มือถือ Tablet Computer และ Notebook ได้ผ่าน Protocal 2 ชนิดคือ IMAP และ POP โดยทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันดังนี้

POP (Post Office Protocal) จะทำงานโดยดาวน์โหลดข้อความใหม่ทั้งหมดของคุณทั้งหมดจาก server ลงบนอุปกรณ์ของ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความที่ถูกดาวโหลดแล้วจะถูกลบออกจาก Server โดยอัตโนมัติ

จุดเด่นคือการดาวน์โหลดข้อมูลลงมาเก็บที่เครื่องทั้งหมด ทำให้สามารถเปิดอ่านข้อความ เปิดดูไฟล์ Attechment รวดเร็ว สามารถค้นหาไฟล์ คือประโยคในข้อความที่ดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องได้เลย แต่ก็มีข้อเสียที่ว่า หากคุณพยายามเข้าถึง E-mail ของคุณจากอุปกรณ์อื่น หลายอุปกรณ์พร้อมๆ กัน ข้อความที่ถูกอุปกรณ์อื่นดาวน์โหลดไปก่อนหน้า จะดาวน์โหลดซ้ำไม่ได้อีกเนื่องจากถูกลบจาก Server แล้ว (สามารถตั้งค่าให้ไม่ลบได้)

ข้อดีของ POP คือ

  1. มีโปรโตคอลไม่ซับซ้อน ทำให้ใช้เวลาเชื่อมต่อน้อย เข้าดู E-mail ได้ไวขึ้น
  2. ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลบน E-mail server น้อย เนื่องจากมีการลบ E-mail บน Email Server หลังจากการอ่านข้อความ

IMAP (Internet Message Access Protocal) จะอนุญาติให้ E-Mail Client เข้าอ่านข้อความ E-mail บน Server โดยการใช้ Protocal IMAP คุณจะไม่ได้ดาวน์โหลดข้อความมาที่เครื่อง หรือจัดเก็บข้อความนั้นบนอุปกรณ์ของคุณ การทำงานของ IMAP จะดาวน์โหลดหัวข้อ Email เท่านั้น ส่วนข้อความ และไฟล์แนบ จะถูกดาวนืโหลดก็ต่อเมื่อคุณเลือกเปิดอ่านข้อความ

ด้วยจุดเด่นที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน การอ่าน E-mail ตอบ E-mail ลบ E-mail จะทำบน Server ทั้งหมด ทำให้ IMAP เหมาะสำหรับการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์พกพาที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลน้อยอย่างอุปกรณ์พกพา และเหมาะที่จะติดตั้งใช้งานบนหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมี มือถือ มี tablet มี Notebook การตั้งค่าด้วย IMAP จะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด

ข้อดีของ IMAP คือ

  1. สามารถอ่าน E-mail ได้จากที่ไหนก็ได้ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ เนื่องจากข้อมูล E-mail จะอยู่ใน Email Server ตลอดเวลา
  2. การเปิดอ่านหรือตอบกลับ Email ที่อุปกรณ์เดียวจะแสดงค่าไปยังทุกๆ อุปกรณ์

โดยรวมแล้ว ประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนใหญ่ ระบบ IMAP จะดีกว่า ระบบ POP แต่ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบตามสภาพแวดล้อมของท่านด้วยว่า ระบบที่บริษัทหรือองค์กรของท่าน สามารถรองรับการทำงานแบบ IMAP ได้หรือไม่

รูปแบบ POP IMAP
Port Protocal ที่ใช้ 110 143
แหล่งที่เก็บ E-mail เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ Server
การอ่าน E-mail แบบ Offline แบบ Online
เวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ใช้เวลาน้อย ใช้เวลานาน
การใช้ทรัพยากร Server ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ใช้ทรัพยากรมาก
Mailbox สามารถเปิดงานได้บนอุปกรณ์อื่น ไม่มี มี
การสำรองข้อมูล Mailbox ผู้ใช้งาน ISP
การใช้งานบทโทรศัพท์มือถือ ไม่มี มี

Was this article helpful?

Related Articles